Telefonické dotazy: 733 44 66 11

Autor

Claudio Depeyrac (občanským jménem: Michal Mrhač)
Datum narození: 11. 9. 1989 v Liberci

Pochází z České Lípy, kde prožil většinu svého života, po studiích se odstěhoval do Prahy. Od roku 2008 se pohyboval ve finančním sektoru, začátkem roku 2011 založil společně s dalšími společníky investiční klub, jednalo se o první založený klub v ČR zaměřený na investice do začínajících firem. Zde se setkával s českými multimilionáři, kteří na rozdíl od běžných bankovních hledali alternativní investice.

Klub sdružoval také začínající podnikatele, kombinace začátečníků a zkušených hráčů umožnila velmi dobrou pozorovací pozici pro konkrétní srovnání. Během 2,5 roku se do klubu registrovalo více jak 300 investorů a prošlo jím nad 500 nejrůznějších podnikatelských záměrů. Během tohoto působení se krom řízení firmy také aktivně podílel na konzultacích se začínajícími podnikateli a vyjednávaní s investory.

Žil poklidným občanským životem až do doby než se přihodilo náhlé prasknutí Achillovy šlachy na pravé noze při fotbalovém zápase.
Pooperační 7měsíční domácí hospitalizace spustila pod tíhou získaných informací z jeho působení následný proces sebeuvědomění, nastala změna životních hodnot a vyznávané filozofie, začátek komplexně odlišného vnímání dnešního světa.

Autor se snaží svým příběhem motivovat mladé lidi. Chystá se vydání také v ruském a anglickém jazyce.

Celá tato změna byla tak intenzivní, že autor hledal východisko z celé situace. Najednou se v něm probudila silná potřeba a touha lidem něco sdělit, začal tedy postupně psát. Původně se mělo jednat pouze o cca 20 stránek, kniha ho však velmi brzy naprosto pohltila.

Posléze prodává svůj obchodní podíl v investičním klubu, opouští byt na Václavské náměstí a na 1 celý rok si bere volno, stěhuje se na čas zpět do České Lípy, kde v přítomnosti nejbližších dokončuje svoji knihu. Po dopsání nadobro opouští klasické společenské ideály a vytváří si své nové, vlastní a přijímá umělecké jméno Claudio Depeyrac.

Objednat knihu